Defensiebegroting 2020: pappen en nathouden

17 sept 2019
1525 keer
Defensiebegroting 2020: pappen en nathouden Bron foto: ministerie van Defensie
In mei jl. gaf minister Ank Bijleveld-Schouten naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2019 aan dat het extra toebedeelde budget van 162 miljoen euro structureel een mooie en betekenisvolle stap is: "Dit extra geld laat zien dat Defensie tot de topprioriteiten van dit kabinet behoort. Het kabinet neemt de huidige dreigingen serieus en hecht groot belang aan onze veiligheid. Ook laat Nederland hiermee zien dat we onze afspraken nakomen en een betrouwbare bondgenoot binnen de NAVO zijn." Tevens stelde zij vast dat het geld dat vrijkomt bij de Voorjaarsnota onvoldoende is om te investeren in alle prioriteiten.

We vieren dit jaar 75 jaar vrijheid in Nederland. 75 jaar van voorspoed, vrede en veiligheid. Vrede en veiligheid zijn voor ons allen vanzelfsprekend geworden maar dat zijn ze absoluut niet. Dit laatste zien we echter niet terug in het regeringsbeleid. In de Troonrede worden welgeteld twee zinnen aan militairen/defensie gewijd: “Onze militairen kunnen met nieuw materieel hun werk beter doen” en, “Mede dankzij de inzet van onze uitgezonden militairen leven wij al 75 jaar in vrede en veiligheid”.

Ondanks alle verwijzingen in de Troonrede naar de steeds explosiever wordende geopolitieke situatie wereldwijd neemt dit kabinet niet de stappen die bij deze terechte constatering horen. Deze stappen, in economische goede tijden, moeten wat ons betreft zijn: het versneld wegwerken van het achterstallig onderhoud en het in hoger tempo moderniseren van onze krijgsmacht. Alleen zo kan ervoor gezorgd worden dat Nederland en onze krijgsmacht deze keer wel gereed zijn, mocht dit onverhoopt de komende jaren aan de orde zijn.

Uit de miljoenennota blijkt dat de door premier Rutte in Wales 2014 toegezegde groei naar 2% BBP een wassen neus is en blijft. Het defensiebudget voor 2020 is vastgesteld op 10,6 miljard euro. Het percentage BBP blijft de komende jaren rond de 1,3% schommelen. Het is veel zeggend dat het ‘rijke’ Nederland alleen Italië, België en Luxemburg achter zich laat in het rijtje van grootste NAVO-wanbetalers binnen Europa.

Nieuw materieel
Wat betreft de nieuwbouw van onderzeeboten en onze M-fregatten blijft de defensieparagraaf vaag: “De B-brief voor de Vervanging Onderzeebootcapaciteit was voorzien in 2018 maar wordt nu naar verwachting in het najaar van 2019 verstuurd. De B-brieven voor de vervanging van de M-fregatten en het Close-in Weapon System (de Goalkeeper) waren voorzien in 2019 maar worden naar verwachting in 2020 verstuurd”. Een zorgelijke ontwikkeling, daar dit zal gaan leiden tot nog verdere vertraging terwijl de ‘end of life time’ (ELOT) van deze wapensystemen in zicht komt. Daarnaast valt op dat de vervanging van onze Lucht Commando Fregatten (LCF) nog niet is opgenomen in de planning voor de komende 15 jaar. Ook onze LCF’s bereiken hun ELOT begin jaren ‘30.

Personeel
Op het personele vlak wordt er voornamelijk gewezen naar de onlangs bereikte cao. Een belangrijke vervolgstap in 2020 zal het nieuwe loongebouw voor militairen zijn, dat er voor moet gaan zorgen dat het militaire beroep weer concurrerend wordt en de personele onder-vulling wordt gerepareerd. Opvallend is dat een personele militaire onder-vulling van 10% volgens de defensieparagraaf acceptabel wordt geacht. Terwijl de druk op Defensie-inzet alleen maar groter wordt.

Een concurrerend nieuwe loongebouw kan niet budgetneutraal ingevoerd worden. Het is dan ook bijzonder teleurstellend dat er geen extra budget is gereserveerd voor deze voor Defensie en haar personeel zeer belangrijke vervolgstap.

Conclusie
De minister schrijft: “Defensie kan haar opdrachten de afgelopen jaren steeds lastiger uitvoeren. We moeten van ver komen. We kunnen echter stellen dat het inmiddels weer voorzichtig aan de goede kant op gaat”. Dit is erg optimistisch. Het is een beleidsarme defensieparagraaf, met veel mooie volzinnen waaruit het defensiepersoneel wederom de hoop moet putten dat het in de toekomst beter wordt zonder dat hier daadwerkelijk invulling aan wordt gegeven. Het blijft pappen en nathouden en dat is jammer, want het personeel verdient beter. Defensie verdient beter. Maar bovenal: Nederland verdient beter.


button reageren

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04